Made by Agger

Made by Agger præsenterer kunst af billedkunsterne Socorro Silva Agger og Jakob Agger, og er et samarbejde om såvel praktiske ting som udstillinger og formidling men også en dialog og egen kunsteriske arbejde og en fælles intresse for andres kunsteriske arbejder.